Een brandveilige werkplek

Een brand kan een gebouw binnen enkele seconden in beslag nemen en leiden tot materiële schade, lichamelijk letsel en tot de dood. Om het personeel te beveiligen en om de kosten zo beperkt mogelijk te houden, is het van belang dat eigenaren zo snel mogelijk zorgen voor een brandveilige werkplek. Elke dag die je wacht, is er een te lang. Wij geven je graag een aantal tips om hieraan te werken.

Sprinklersystemen

Een sprinklerinstallatie in een gebouw is de beste bescherming tegen brandschade. Uit onderzoek blijkt zelfs dat een goed werkend sprinklersysteem 99% van de brandschade en vernietiging voorkomt. Hoewel sprinklerinstallaties steeds gebruikelijker worden in woon- en commerciële gebouwen, zijn ze niet overal beschikbaar, vooral niet in oude gebouwen waar de installatie van een sprinklerinstallatie onbetaalbaar zou zijn. Let er op dat het installeren van een sprinklersysteem wordt aangeraden in combinatie met hittemelders, deze geven namelijk minder vaak valse alarmen dan rookmelders. Je wilt natuurlijk niet dat alles nat wordt door een vals alarm, dat kost alsnog geld.

Rookmelders

Het installeren van rookmelders op kantoor is noodzakelijk. Deze apparaten zijn ontworpen om rookdeeltjes in de lucht te detecteren. Wanneer een ongewoon grote hoeveelheid rookdeeltjes in de lucht verschijnt, zendt een rookmelder een luid geluid uit om de bewoners van het gebouw te waarschuwen. Er zijn verschillende opties bij het kopen van rookmelders. Sommige werken op batterijen, andere zijn aangesloten op het elektriciteitsnet van het gebouw en kunnen worden aangesloten op een beveiligingsbedrijf dat automatisch noodhulp stuurt als er brand uitbreekt. Ondernemers moeten bij de aanschaf en het onderhoud van hun rookmelders rekening houden met een aantal factoren; zorg ervoor dat er op iedere werkplek rookmelders aanwezig zijn, zorg ervoor dat het alarm luid genoeg is, test de rookmelder 1 keer per 2 maanden en zorg ervoor dat je de batterijen eens in de zoveel tijd vervangt (gemiddeld gaan deze twee jaar mee).

Opleiding brandveiligheid

Het belang van het opleiden van uw werknemers op het gebied van brandveiligheid kan niet genoeg worden benadrukt. Elke werkplek heeft een degelijk evacuatieplan nodig om werknemers te adviseren hoe te reageren op een brand. Deze vluchtplannen moeten schriftelijk worden vastgelegd en moeten minimaal de volgende bepalingen bevatten:

Iedereen moet proberen kalm te blijven. Wanneer werknemers tijdens een brand in paniek raken, kan er chaos ontstaan, waardoor het beoordelingsvermogen van mensen negatief wordt beïnvloed en de reactietijd wordt vertraagd.
Medewerkers moeten zich eerst bekommeren om mindervalide of gehandicapte personeelsleden die hulp nodig hebben.
Mensen moeten zich niet bezighouden met persoonlijke bezittingen of werkmaterialen; in plaats daarvan moet het enige doel zijn om veilig uit het gebouw te komen.
Medewerkers moeten in geval van brand het gebouw via de trap verlaten en het gebruik van liften vermijden.
Als er rook in het gebouw hangt en het zicht problematisch is, moeten werknemers, zodra ze een uitgang hebben gevonden, harde geluiden maken om anderen te helpen de weg naar buiten te vinden.
Pas als mensen het gebouw uit zijn, moeten ze 112 bellen. Als men zich nog in een brandend gebouw bevindt, moet men zich alleen zorgen maken om zichzelf en anderen veilig uit het gebouw te krijgen.
Al het personeel moet worden geadviseerd zich te verzamelen op een aangewezen plaats buiten het gebouw. Daar zal het management de aanwezigen opvangen, zodat zij eventuele vermisten kunnen identificeren voor de hulpverleners ter plaatse.

Brandoefeningen

Het houden van periodieke, onaangekondigde brandoefeningen zal helpen ervoor te zorgen dat de werknemers het evacuatieplan van het bedrijf begrijpen en correct kunnen uitvoeren.

Author: admin

Share This Post On